Læreren

MAY-BRITT ÅSHEIM BERNTSEN

Jeg har praktisert yoga i en del år og har erfarte yogaens positive virkninger på muskel og ryggplager jeg kan plages med. Etter hvert bestemte jeg meg for å studere yoga også på et dypere plan.

Jeg har 3 ½ års yoga utdannelse (1000 timer) ved Yogalærerskolen i Norge hos Peo og Parvati. Jeg underviser i klassisk yoga; en kombinasjon av fysisk trening og uttøying, pusteteknikker, energiøvelser, avspenning, konsentrasjon og meditasjon. Teknikkene som brukes er i stor grad definert av Swami Paramhasa Satyananda, en av vår tids bedydelige yogier. En av hans elever, Swami Janakananda (Peos lærer) brakte denne yogaformen til Skandinavia i 1970 årene. 

Høsten 2014 fullførte jeg også speialutdannelsen YOGA FOR GRAVIDE hos Parvati ved Yogalærerskolen i Norge.

Fra 2016 har jeg deltatt på flere fordypningskurs hos Peo og Parvati i emner som Indre stillhet, Chakra yoga og Yoga nidra.

Juni 2018 fullførte jeg Maja Thunes toårige utdanning i YOGATERAPI ved Oslo Yoga, hvor vi gjennom teori og praksis lærte hvordan yoga og oppmerksomt nærvær kan anvendes som verktøy i møte med; stress, angst, depresjon, søvnproblemer og traumer.

Jeg er utdannet farmasøyt og har jobbet som farmasøyt i Forsvaret og har i tillegg mange års erfaring som farmasøyt ved apotek.

Jeg er medlem av NORSK YOGALÆRERFORBUND